Nie ma przypadków są tylko znaki…

Kochani Bracia i Siostry!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz jedyny Zbawiciel!

Jak mawiał świętej pamięci ksiądz Bronisław Bozowski:

“Nie ma przypadków, są tylko znaki…”

Dobry Pan Bóg codziennie daje nam znaki…

Codziennie…

Najczęściej ich nawet nie zauważamy…

Bardzo często lekceważymy… ale czasem, gdy w końcu otworzymy swe serca, zatrzymuje się jakby czas i czujemy, że “Coś” do nas przemawia…

Często nie rozumiemy od razu co tak na prawdę się dzieje, co oznacza to co przeżywamy…

Pan Bóg dopuścił wczoraj, aby na oczach Francuzów i Świata spłonęła katedra Notre-Dame w Paryżu…

Paryżu, który od lat jest dzisiejszą Sodomą i Gomorą, istną wieżą Babel… zresztą jak chyba wszystkie wielkie miasta dzisiejszego świata…

I w centrum tego wszystkiego, w jednym z ostatnich nieskażonych grzechem miejsc, Pan Bóg pokazuje nam niemalże jak na dłoni, co robimy ze Światem, jak niszczymy całą naszą tradycję, dziedzictwo, ale przede wszystkim naszą wiarę…

Bardziej dosłownego obrazu, bezpośredniej nauki nie można sobie wyobrazić…

Mam nadzieję, że spalona Katedra obudzi nie tylko Francuzów, ale nas wszystkich…

Daj Boże, aby ten znak nie został przez nas zlekceważony a tym bardziej przeinaczony lub wykorzystany do niegodnych Katolików i Polaków celów bo już pojawiają się głupcy, którzy chcą wykorzystać tę tragedię do jeszcze większych tragedii…

Dziś jest Wielki Poniedziałek, dzień, w którym Pan Jezus wszedł do świątyni i zaczął wypędzać sprzedających w niej kupców, dokonując oczyszczenia…

Niech każdy z nas zachowa roztropność, umiejętność pohamowania się, pokorę i przede wszystkim otwarte serce na Miłość jaką jest Nasz Pan…

Rozpoczyna się Wielki Tydzień…

Dobrze przeżyjmy ten Święty czas…

…i niech ten dzień będzie początkiem odbudowy nie tylko Katedry, ale nas, Katolickiej Europy i Świata…

Króluj nam Chryste!

2019.04.15, Tomasz Stachura

OBRAZEK WYRÓŻNIONY: Abc15 Arizona

Dodaj komentarz